ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียน (เงินบำรุงการศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

** รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน (เงินบำรุงการศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6** [คลิกอ่านรายละเอียด]

>>>เปิดระบบชำระเงินตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565<<

>>วิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย<<