ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ได้แก่สาขาวิชาเอกพลศึกษา สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์
>>ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่นี่<<