ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิธีตรวจสอบผลการเรียน

ใช้รหัสนักเรียนเป็น หมายเลขประจำตัว ตัวอย่าง 99999
และใช้รหัสผ่านเป็น วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 08/09/2547

                                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูผลการเรียนออนไลน์ลิงก์สำรอง

ลิงก์ที่ 1      ลิงก์ที่ 2         ลิงก์ที่ 3        ลิงก์ที่ 4        ลิงก์ที่ 5           ลิงก์ที่ 6