ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 14
 

        

ขอแสดงความยินดี
           งานคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนายธนพร สมบูรณ์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (พี่บอย) ได้รับรางวัล    "เหรียญทองแดง" การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 และนายภัคพล วัชรเสถียรพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (พี่อาเธอร์) ได้รับรางวัล"เหรียญเงิน" การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 
          ทั้งนี้งานคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้งสองที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง งานคอมพิวเตอร์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีของเรา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ด้านการเรียนและการพัฒนาตนเกี่ยวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.