ติดต่อเรา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
96 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
E-mail : benjama.r@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-337302
โทรสาร 032-337372


Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.