ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง IEYI 2017
 

  เด็กเบญฯ คว้าเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์กลับประเทศไทย


          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 9 ชิ้นงาน 16 คน เข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ระหว่างวันที่ 25-31 ก.ค. ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

            สำหรับการประกวดและจัดแสดงผลงานครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ รวม 125 ชิ้นงานเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่ได้เข้าร่วมการประกวด


         ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง พร้อมได้คะแนนสูงสุดประเภทอาหารและเกษตรกรรม โครงงาน "อุปกรณ์ช่วยตัดไม้หนาม" โดย ด.ญ. กัชบงกช หมอทรัพย์ และ ด.ญ.ลัลลนา ศรีสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครูดวงพร สาลีติด 

           

          ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและประเทศชาติในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้นำทีมนำข้าราชการและนักเรียนเดินทางไปจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวที International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถ ด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างวิสัยทัศน์ ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจากนานาประเทศอีกด้วย

           

โดย คุณครูพิชามญช์  เหมือนจินดา  คุณครูจริยาภรณ์  ป้อมสุข และ คุณครูศุภกร  ไชยยุทธ์
ฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
          แหล่งข่าว http://www.obec.go.th/news/81592
Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.