วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (26 มิถุนายน 2560)