ค่ายพุทธธรรม เพื่อพัฒนาชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (24-25 มิถุนายน 2560)