โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด (26 มิถุนายน 2560)