ค่ายเสริมศักยภาพ ICT 2017 (วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560)