กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560)