ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ ดร.ธนกฤต พราหมน์นก และนายสาโรจน์ แก้วกอง (14 พฤศจิกายน 2560)