งานกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศเเห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐