เบญจมฯ วิชาการ 60 และการนำเสนอองค์ความรู้ IS (วันที่ 25-26 มกราคม 2561)