การประกวดวงดนตรีสากลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน 2561)