กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา (24-25 กรกฎาคม 2561)