กิจกรรมลงนามถวายพระพรฯของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว