ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (3 , 25 พฤษภาคม 2562)