กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ( 7 มิถุนายน 2562 )