การแข่งขันกีฬาและวิชาการ จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 บรรยากาศการต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียน (9-11 กันยายน 2562)