62-12-04_กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (4 ธันวาคม 2562)