62-12-27_บรรยากาศงานฉลองส่งท้ายปีเก่า รับปีใหม่ 63 วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด