หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลูกเบญจมฯ รับรางวัลประชันกลอนสด 
      เด็กหญิงฤทัยธรรม แซ่เจ็ง เด็กหญิงภัคธีมา อรุณประพันธ์ และเด็กหญิงปุณณศิริ วงศ์ศรีชา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙ ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันประชันกลอนสดนักเรีย
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 วันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560 
      รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 วันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

   
 


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่