.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������
 

คลิกหัวข้อที่ต้องการเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Portfolio

องค์ประกอบที่ 1 - 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

มาตรฐานสถานศึกษา

คำรับรอง

ปก

คำอธิบาย

ค่าเป้าหมาย

แบบประเมินสมรรถนะ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ

ใบประเมินมาตรฐาน ม.1

ใบประเมินมาตรฐาน ม.2

ใบประเมินมาตรฐาน ม.3

ใบประเมินมาตรฐาน ม.4

ใบประเมินมาตรฐาน ม.5

ใบประเมินมาตรฐาน ม.6

 

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา_55

แบบรายงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา_55_ปก

แบบรายงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา_55_เนื้อหา

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา_55

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา_56

แบบรายงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา_56_ปก

แบบรายงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา_56_เนื้อหา

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา_56

----------------------------

คำแนะนำการเขียนคำอธิบายรายวิชา

ตัวอย่างวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

บันทึกการนิเทศภายใน

แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามของ สมศ.

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร

บทสรุปประเมินภายนอก_1

บทสรุปประเมินภายนอก_2

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ผลการประเมินภายในโดยต้นสังกัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551

เปรียบเทียบผล54_55

เปรียบเทียบผลประเมินภายใน3ปี

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.17.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,864