.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


นายไตรสิทธิ์ สำเริง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางอุไรวรรณ ตำนานทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นายกวิน รสชุ่ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.90.207.75
คุณเข้าชมลำดับที่ 122,769