.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������� 
���������������������������
 
ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


นายไตรสิทธิ์ สำเริง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางอุไรวรรณ ตำนานทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นายกวิน รสชุ่ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.17.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,871