.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระ-ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระ-ภาษาต่างประเทศ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสุวารี วรรณเวช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิริวรรณ แซ่หลิว
ครูอัตราจ้าง


นางรัชฎาวรรณ คูฮุด
ครูชำนาญการ


นางดวงใจ สื่อประสาร
ครูชำนาญการ


นางจินตอาภา ผลบุณยรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเอื้อมเดือน พวงมาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมใจ ดอกพรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฐณี วิภาสกตัญญู
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนทรี ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปณิตา กิติภรณ์กุล
ครูชำนาญการ


นางกมลภัทร ตนุเลิศ
ครู


นางพัชรี พงศ์พิริยะสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุเทพ พงษ์พิริยะสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.สิรีนาท บุญคล้าย
ครู


นางกุลวดี จันทร์สว่าง
ครู


น.สเสาวนี. ลิขิตพงษ์วิทย์
ครูชำนาญการ


น.ส.เกศิณี รากผักแว่น
ครูอัตราจ้าง


นางศรีรัตน์ แสนธรรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา เกิดผล
ครู


น.ส.ไพลิน พิงพิทยากุล
ครูผู้ช่วย


น.ส.สุภาภรณ์ คุ้มเกิด
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.80.97.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,028