.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ���������������������������-������������������������������ 
���������������������������-������������������������������
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางเบญจรัตน์ ศิริยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ศิริรัตน์ วรวณิชยา
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.จันทิมา ก่ำภัคสร
ครูชำนาญการ


น.ส.รัชนีกร ทิพย์สุขนางนิยม พยัพตรี
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.บุญมา วรรธนะวลัญช์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชาย วิภาสกตัญญู
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรศรี สุขพรหม
ครูชำนาญการ


นางสมหมาย หงษ์เทียบ
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.พินธุ์สุดา จันทร
ครูชำนาญการ


นายมานพ ตนุเลิศ
ครู


นายวรรณะ แก้วมณีเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายทักษิณ เรทนู
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพิชญาภา งามยิ่งยวด
ครูชำนาญการ


นางสาวดุสิตา หงษ์ร่อน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธัญวรัตน์ แก้วรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย
ครู


น.ส.กัญญารัตน์ สร้อยคำน.ส.สุนิสา พงษ์ประยูรน.ส.สุวิชา สุวิชัย
ครู


น.ส.มาลี ชอบสว่าง
ครู


น.ส.จิรภา นันทรัตน์กุล
ครู


นางสุพิชญา บุญพบนางวรัญญา สุมาลัยนางรัตนา เมฆพันธ์น.ส.สุนิสา เจริญกลิ่นนายชลิต สมศรี
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.17.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,872