.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระ-วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระ-วิทยาศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายกริชชัย เพียรดวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.สุธาทิพย์ ญาติมาก
ครูชำนาญการ


น.ส.จงลักษณ์ จันทร์แพง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิชัย เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นฤมล วิบูลย์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ดวงพร สาลีติด
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.จุฑามาศ พรมฟ้า
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสำอางค์ ไพรวนารมณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์
ครูชำนาญการ


นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสรรเพชญ ขุนนุช
ครูชำนาญการ


น.ส.พรศรี บุญญาสถิตสถาพร
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ศรีรัตน์ เวชตรียานนท์
ครูชำนาญการ


น.ส.พิชามญช์ เหมือนจินดา
ครูชำนาญการ


นางวรรณี อินทร์รจนา
ครูชำนาญการ


น.ส.พัชรี จิตรสุทัศน์
ครู


นางอัญชลี พานทอง
ครู


น.ส.เกศินี เตือนอุดมศีล
ครูชำนาญการ


น.ส.ปาณิศา กันสา
ครู


นางพเยาว์ บุญช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ศิริลักษณ์ หนองเส
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน
ครูชำนาญการ


น.ส.พิทยาภรณ์ สิริวณิชย์
ครู
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.80.97.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,024