.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระ-สังคมศึกษา 
กลุ่มสาระ-สังคมศึกษา
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายเดชา แสงเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธิดา ถาวรสิงห์
ครูชำนาญการ


นางสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัย
ครูชำนาญการ


นางศิริพร ชลพฤกษา
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.พิมศิริ สิทธิสาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิชัย วัดปาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนทรี วรรณเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชาย จิตเลิศขจร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวันธนา มีเต็ม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมาลารัตน์ แพรภัทรประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


จ.ส.อ.สมพงษ์ คำเปรม
ครูชำนาญการ


นางราณี อุเทนวิเชียรปัญญา
ครูชำนาญการ


นางนิตยาภรณ์ เอี่ยมสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิมลรัตน์ กองแดง
ครูชำนาญการ


นางยุพิน แก้วเลื่อนมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุบล ดีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพงศ์พิชิต เนตรปฐมพร
ครูผู้ช่วย


นางณฐพร พรหมโมน.ส.พจนา วงศ์ชนะภัยพาล
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.80.97.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 176,986