.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระ-การงานอาชีพ ฯ 
กลุ่มสาระ-การงานอาชีพ ฯ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางชูศรี สุวรรณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกันตรัตน์ อรรคอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสาธิต ลิ้มชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิตยา ลิ้มติ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเอนก ศิลปไชย
ครูชำนาญการ


นายอำพร มิตรธรรรมศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรวรินทร์ สำเริง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปรีชา เล่นวารี
ครูชำนาญการ


นางวรรณงาม อนันตชินะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนรินทร์ ศรีดารา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกชมล ศรีณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอารีย์ เพลินจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเจริญ ดีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประเดิม วารีนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมศักดิ์ เหลืองสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกำธร ใช้พระคุณ
หัวหน้าคอมพิวเตอร์


นายประมวล เรืองกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปรีชา กลิ่นหวล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมพร เกียรติสกุลเดชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุรชัย สงวนไวพานิชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกมล ดอกพรม
ครูช่วยสอน


นางจินดาพร กลิ่นหวล
ครูชำนาญการ


นางสาวกิจจชญา วรภักดี
ครู


นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน
ครู


น.ส.ไปรมา ธรรมกิจวัฒน์
ครูชำนาญการ


น.ส.ทศพร ทองมา
ครูอัตราจ้าง


น.ส.อมรรัตน์ สีสายชล
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.97.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 176,982