.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 
สนับสนุนการสอน


นางชนิตา มัจฉริยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยก
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3


น.ส.นงนุช จันทรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปนัดดา นาคานุสนธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางดาราพรรณ ทองใบ
ครูชำนาญการ


น.ส.อัญชลี ครุธงามนางวราภรณ์ กันทะพะเยา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.17.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,870