.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระ-ภาษาไทย 
กลุ่มสาระ-ภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


น.ส.กุลธิดา กลิ่นเฟื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรี เปล่งผิว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมนัญญา ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอมรา นาคผจญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอภิรัตน์ พงษ์หา
ครูชำนาญการ


นางณอาภา รวมทรัพย์
ครูชำนาญการ


น.ส.สมหวัง สุดพวง
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.องุ่น เอี่ยมงาม
ครูชำนาญการ


น.ส.วลัยพรรณ ทองดอนเหมือน
ครู


น.ส.เบญจมาศ มีต้องปัน
ครู


นางสาวพัชรีพร มานะงาม
ครูผู้ช่วย


นางสาววิศนี ใจฉกาจ
ครูผู้ช่วย


น.ส.สุรีรัตน์ พวงศิริน.ส.เมตตา เริ่มภักตร์

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.80.97.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,012