ขออนุมัติและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง จำนวน 94 เครื่อง)

ดาวน์โหลดเอกสาร ขออนุมัติและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง จำนวน 94 เครื่อง)