ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลดเอกสาร