บันทึกและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงผิวจราจรจากผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก

บันทึกและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงผิวจราจรจากผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก