ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบซิมการ์ด (SIM Card) สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 3,090 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบซิมการ์ด (SIM Card) สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 3,090 ชุด โดยวิธีคัดเลือก  -ดาวน์โหลดเอกสาร-