เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบชิมการ์ด (SIM Card) สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 3,090 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบชิมการ์ด (SIM Card)สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 3,090 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

-ดาวน์โหลดเอกสาร-