สวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

            วันที่ 1 กรกฎาคม2565 กองลูกเสือมณฑลราชบุรีที่ 1 (เบญจมราชูทิศ) ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
กองลูกเสือมณฑลราชบุรีที่ 1 (เบญจมราชูทิศ) หรือกองลูกเสือ ร.บ.1 จัดจากลูกเสือกองพิเศษ (ร.บ.1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี แต่งกายตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามข้อบังคับลักษณปกครองลูกเสือ พระพุทธศักราช 2561 โดยมีองค์ประกอบเครื่องแบบ คือ
                          1.หมวกสักหลาดดำใบกว้าง ใบข้างขวาพับติดทรงหมวกติดผ้าแพรจีบรูปกลมสีอย่างเสือป่ามณฑลที่ตั้งภูมิลำเนา มีตราหน้าเสือทองที่กึ่งกลางผ้าแพรจีบรูปกลม มีผ้าพันหมวกสีอย่างเสือป่ามณฑลที่ตั้งภูมิลำเนา และสายรัดคางหนังดำ
                          2.เสื้อกากีคอพับแขนยาวอย่างเสื้อเสือป่า
                          3.อินทรธนูหมายสีอย่างเสือป่ามณฑลที่ตั้งภูมิลำเนา ติดอักษรย่อนามมณฑลและเลขหมายกอง
                          4.ผ้าผูกคอหมายสีอย่างเสือป่ามณฑลที่ตั้งภูมิลำเนา ขนาดเดียวกับผ้าผูกคอเสือป่า
                          5.เข็มขัดหนังเหลืองกว้าง 5 เซนติเมตร หัวทองเหลือง
                          6.กางเกงสีดำขาสั้นอย่างเดียวกับเสือป่า
                          7.ถุงเท้าสักหลาดดำอย่างเดียวกับเสือป่า
                          8.รองเท้าหนังดำ ชนิดผูกเชือกหุ้มข้อเท้าอย่างเดียวกับเสือป่า
            การนี้ กองลูกเสือ ร.บ.1 ได้อัญเชิญธงประจำกองลูกเสือมณฑลราชบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ธงประจำกองลูกเสือมณฑลราชบุรีเป็นธงประจำกองผืนสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2467 ให้แก่กองลูกเสือ ร.บ.1 เป็นผู้รักษาธงนี้ไว้ ธงนี้จึงเป็นธงต่างพระองค์ ในการที่ธงถูกอัญเชิญไปในการใด จึงเสมือนหนึ่งได้อยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงนี้จึงเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับการเคารพจากบรรดาลูกเสือทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเสือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีซึ่งธงนี้ได้อยู่คู่กับโรงเรียนเสมอมานับเกือบหนึ่งร้อยปี ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของลูกเสือทุกคนที่จะต้องรักษาธงนี้ไว้เป็นอย่างดี มิให้ธงตกไปแก่อริราชศัตรูได้ แม้ต้องเสียชีพเพื่อรักษาธงไว้ ก็ต้องยอมสละเป็นราชพลีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติยศสูงสุดของคณะลูกเสือมณฑลราชบุรี และคณะลูกเสือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กองลูกเสือ ร.บ.๑ จะรักษาไว้ซึ่งธงประจำกองลูกเสือมณฑลราชบุรี ที่ล้นเกล้าฯ ร.6 ได้พระราชทานไว้ เพื่อรักษาพระราชมรดกและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในกิจการลูกเสือไทยสืบไป
 

-คลิกดูภาพกิจกรรม-