ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน)

#ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน)    -ดาวโหลดเอกสารที่นี่-