ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานจ้างก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว)

ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  (งานจ้างก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว)  >>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้<<<