ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว และ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว และ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้<<<