ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)