ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

 

**ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566**» DOWNLOAD « 

“เกณฑ์นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ” 

1.ความสามารถพิเศษดนตรีไทย    <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2.ความสามรถพิเศษดนตรีสากล   <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
3.ความสามารถพิเศษทัศนศิลป์     <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
4.ความสามารถพิเศษนาฎศิลป์      <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
———————————————————————————————————-

5.ความสามารถพิเศษกีฬาเปตอง  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
6.ความสามารถพิเศษกีฬาตะกร้อ  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
7.ความสามารถพิเศษกีฬาฟุตซอล  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

** ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ** »DOWNLOAD «