ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ)

>>ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ)  >>DOWNLOAD<<