กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566