ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)