ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษจำนวน 1 หลัง