ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)