ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)